Submit Trial Dates.

To submit your club’s trial dates please complete the following form

TRIAL DATES MUST BE SUBMITTED 30 DAYS IN ADVANCE FOR A NEW TRIAL AND 7 DAYS IN ADVANCE FOR A RESCHEDULED TRIAL OR THEY WILL NOT COUNT TOWARDS YEAR END POINT TOTALS.

 

Click on the following link and either download the form or right click and choose Save As.  Save the file to your computer.  Once saved, fill in the blanks, save the form again using a different file name, then email to the 2nd Vice President for approval.  

Submit Field Trial Dates

De ger mycket information om läkemedlen de säljer samt agerar ansvarfullt genom att informera om säker användning. Vardenafil är en ny godkänd potensmedicin som fungerar snabbt eller nästan 81% av männen som lider av erektil dysfunktion om att ta drogen detta förbättrade sin sexuella hälsa. Potenttabletten fungerar genom att bredda blodkärlen så att blod kan cirkulera till könsorganen så att du blir helt upprätt.

 

Back to Top